TilbageHome

viagra viagra en ligne

Gilleleje museum Skibshallerne og Fiskerhuset

Stå til havs med de danske fiskere. Mærk duftene, træk i tovværket og få sand mellem tæerne. I dette inspirerende museum, fortælles fiskernes historie gennem 500 år.

En udstilling om det moderne fiskeri fortæller om den tiltagende forurening og om Eu-beslutninger, der har givet fiskeriet problemer.

Det gamle fiskerhus er et eksempel på fiskerens bolig, som den så ud i anden halvdel af 1800-tallet. Huset har været bolig for skiftende smede og senere også for en ur- og skomager. Smede har haft deres værksted andetsteds, men ur- og skomager Jens Peter Petersen har haft værksted og "butik" i de østre rum.